Zaloguj się do forum, aby móc korzystać ze wszystkich jego funkcji!


Polityka prywatności i dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony smartklub.pl jest stowarzyszenie smart klub polska, Ul. Leśna 44c 05-501 Łoziska, NIP: 1231196825 adres poczty elektronicznej: info@smartklub.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie operatorem strony smartklub.pl
 2. Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator otrzymuje Dane osobowe od użytkowników w związku z działaniami lub z rejestracją dokonywanymi przez użytkowników na platformie smartklub.pl zarządzanych przez P stowarzyszenie smart klub polska.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zarządzania kontem na forum.
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,
  • zakładania i zarządzania kontami, oraz zapewnienia obsługi kont, i rozwiązywania problemów technicznych;
  • realizacji wszystkich etapów przez użytkowników możliwości rejestracji na forum
  • w przypadku wyrażenia przez użytkowników zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, przesyłania użytkownikom informacji handlowych, informacji o ofercie i promocjach;
  • kontaktowania się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
 5. W celu sprawnego i zgodnego z prawem korzystania ze strony smartklub.pl zarządzanego przez Administratora niezbędne jest podanie przez użytkownika następujących danych osobowych:
  • adres e-mail, hasło, imię
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 7. Użytkownik ma prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania (poprawiania swoich danych);
  • do usunięcia danych;
  • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących użytkowników serwisu . Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych i nie zawierają danych osobowych
 10. Administrator stosuje mechanizm plików ‘cookies’, które podczas korzystania przez użytkownika w ze smartklub.pl , zapisywane są przez serwer Administrator na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 11. Stosowanie plików ‘cookies’ ma na celu poprawne działanie strony na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. ‘Cookies’ nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 12. Administrator stosuje mechanizm plików ‘cookies’ w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej strony;
  3. optymalizacji strony przekazywanej użytkownikowi ;
  4. statystycznym.
 13. Każdy użytkownik strony może wyłączyć mechanizm ‘cookies’ w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator przypomina jednak, że wyłączenie ‘cookies’ może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystania ze strony smartklub.pl
Wersja do pobrania: >> pobierz
Menu